Vikasenteret

På Vikasenteret har vi brukt 20 Lysgivere med DMX styring og synkronisering over et området på 600 meter.
Fiber Microbraid HMG 301 og HMG 401. Light Art Design har designet det fiberoptiske anlegget. Fiberoptisk Lys Calco AS har produsert og levert anlegget.

Utfordringen med belysning av Vika shopping-senter er at senteret består av flere bygninger med forskjellige arkitekturer og fasader.

For å fremheve helheten ble det valgt en løsning der de forskjellige fargene i i den fiberoptiske lyssettingen ble synkronisert slik at hele bygningsmassen ble belyst med samme farge til samme tid.

Flere tekniske utfordringer måtte løses, slik som å synkronisere 20 lysgivere fordelt over flere bygg, opptil 600 meter fra hverandre, fordelt på begge sider av gaten.

For enkel programering og endring av lyssettingen er det valgt en nettverkinfrastruktur hvor en sentral kontrollenhet kommuniserer og kontrollerer alle lysgiverne.

Å ha muligheten til å endre og omprogrammere lyssettingen er en stor fordel. For eksempel gir dette store muligheter til å skape den rette julestemningen ved bruk av julefarger i Desember eller påskefarger til påske.

Det er brukt en ny type sidelysfiber. Microbraid HMG 301 og HMG 401.

Lysgivere er 150W metallhalogen med DMX styring.

Fusion Teknikk er benyttet på fiberen for å oppnå enda bedre lysstyrke.