Fiberoptisk lys calco as logo

Adresse

Akland 35, 4950 Risør

Kjøpsbetingelser og vilkår

Vi bruker lys som et virkemiddel til å imponere og skille deg ut fra mengden.

  • Leveringsbetingelser
  • Tilvirkningskjøp
  • Reklamasjon
  • Retur/Avbestilling
  • Service og reparasjon
  • Retur
Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

1) Ved bestilling erklærer kunden seg enig i disse Leveringsbetingelser.

2) Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager. Etter forfall beregnes 1% rente pr. mnd. Ordre under kr. 1000, -netto fakturabeløp blir tillagt et ekspedisjonsgebyr på kr 100, -eks. mva. Fiberoptisk Lys Calco AS Har salgspant i henhold til pantelovens § 3-14 til 3-22 inntil varene er fullt utbetalt.

3) For alle forsendelser beregnes et transportforsikringstillegg på 0,5% og et fraktsonetillegg av netto fakturabeløp etter følgende

tabell:

Sone 1: – Østlandet: ………………….. 3,0%

Sone 2: – Sørlandet: ………………….. 3,0%

Sone 3: – Vestlandet og Trøndelag: 4,0%

Sone 4: – Nord-Norge: ……………….. 6,0% Spesialtransport og lossing av stolper, fundamenter etc. kommer i tillegg og må avtales på forhånd.

Minste fraktkostnad er kr 350,- +mva uansett fraktsone.

Andre Leveringspriser kan være nevnt i ordrelinjer på tilbud, da gjelder disse.

4) Alle bestillinger og avtaler, bekreftet eller ubekreftede, faktureres til de på leveringsdagens gjeldende priser, rabatter og salgsbetingelser. Leveringstid og priser er bare bindende for tilbudt antall.

5) Kunden har plikt til å anmerke overfor transportør eventuell skade eller manko ved varemottak. Feil på forsendelse må meldes snarest uten ugrunnet opphold, og senest innen 8 dager etter varemottak. Pakkseddel eller fakturanummer må oppgis.

6) Varer tas ikke i retur uten skriftlig avtale. Ved akseptert retur, belastes kunden minimum 30% av netto fakturabeløp, dog minimum kr 100,-

7) Varer som normalt ikke er lagervare eller til prosjekter som Fiberoptisk Lys Calco AS må bestille inn varer til vil kunden belastes minimum 30% av kjøpesum ved avbestilling.

Retur må skje i original emballasje og være merket med pakkseddel eller fakturanummer. Returomkostninger skjer for kundens regning og risiko. Spesialarmaturer og produkter bestykket med LED tas ikke i retur uten særskilt avtale. Leverte varer tas ikke i retur når tid fra levering overstiger 90 dager. Fiberoptisk Lys Calco AS garanterer kvalitet og sikkerhet i henhold til IMQ og ENEC sertifisering.

7) Fiberoptisk Lys Calco AS garanterer sine produkter mot material og produksjonsfeil i 5 år fra fakturadato, noen produkter 7 år 

Modifisering av produkter vil medføre bortfall av all garanti. Reklamasjoner må fremsettes snarest mulig. Hvis kunden ikke melder fra innen rimelig tid etter at han oppdaget, eller burde ha oppdaget en feil eller mangel, kan han ikke påberope seg denne. Vi viser for øvrig til lov om kjøp (kjøpsloven).

8) Leverandørens ansvar begrenses til defekter som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil. Defekte deler som produsenten er ansvarlig for, vil bli reparert eller erstattet ved innsendelse til leverandøren. Feilsøking og reparasjoner som tar sikte på å utbedre mangler, og som blir utført på stedet, vil bare bli godtgjort når de utføres etter skriftlig avtale med leverandør.

9) Leverandørens ansvar bortfaller hvis produktene monteres under andre driftsforhold enn forutsatt.

10) Tekniske data kan endres uten forutgående varsel.

11) Leverandøren har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes streik eller force majeure.

Tilvirkningskjøp

Tilvirkningskjøp:

Alle Stjernehimler og fiberoptiske anlegg produseres kun på bestilling og etter dine spesifikasjoner. Kjøp av disse produktene regnes derfor som tilvirkningskjøp jf. Angrerettloven §16 første ledd. Fiberoptisk Lys Calco AS gis her rett til dekning av kostnadene påført for utført arbeid og medgåtte materialer dersom benyttet angreretten etter bestilt av disse produktene.

Kostnaden dekker produksjon, installasjon og testing før utsendelse fra Fiberoptisk Lys Calco AS samt demontering etter den er kommet tilbake.

Ut over dette gjelder vanlige betingelser etter lov om angrerett.

https://www.fiberoptisk.no.

Reklamasjon

Reklamasjon

Er varen skadet ved ankomst skal mottakeren omgående melde dette til transportøren. Er varen forsikret skal melding skje til mottakerens forsikringsselskap. Øvrige reklamasjoner skal meldes omgående og senest innen 14 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, til vår reklamasjonsavdeling. Reklamasjon må under enhver omstendighet foretas innen 60 måneder etter faktureringsdato. Det er kjøperens ansvar å kontrollere varen ved ankomst med hensyn til feil og mangler eller feil i henhold til bestilling.

All reklamasjon skal ha et returnummer (RMA) og avtales på mail til post@fiberoptisk.no eller telefon 37 15 35 10

https://www.fiberoptisk.no.

Retur/Avbestilling

Returer/Avbestillinger

Fiberoptisk Lys Calco AS opererer med 30 dagers retur, men all retur skal godkjennes av Fiberoptisk Lys Caloco AS. 

All retur skal ha et returnummer (RMA) og avtales på mail til post@fiberoptisk.no eller telefon 37 15 35 10. Ikke avtalt retur vil bli avvist.

Retur godtas kun når varen er uåpnet og i original forpakning.

Ikke lagerførte artikler kan ikke returneres.

Sensitive artikler som er pakket i skjermet emballasje kan kun returneres ubrutt. 

Kreditering skjer etter et fradrag på 50% av fakturert beløp eller minimum kr. 100.-. 

Kunde belastes med returfrakt.

Retur skjer for kjøpers regning og risiko. 

Service og reparasjon

Service- og reparasjonssaker

Ved behov for service eller reparasjon av vare innkjøpt hos Fiberoptisk Lys Calco AS, skal det alltid tas kontakt med kundeservice før varen returneres. Ved garantikrav skal alltid faktura/kvittering legges fram.

Avvik fra tekniske data

Vi tar forbehold for avvik i mål eller utseende fra www.fiberoptisk.no spesifikasjoner. Avvikene er som regel ubetydelige og forårsakes av de raske tekniske fremskrittene i bransjen. 

Betingelser private

For private gjelder forbrukerkjøpsloven

Les nøye igjennom informasjon om angrerett.

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser. Det blir derfor sendt ut informasjon om angrerettloven via e-post ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende. Vi anbefaler å vise god omsorg for originalemballasjen / salgsforpakning hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jfr Angrerettloven § 6, punkt e)

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt A)

Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jfr. Angrerettloven § 15 første ledd).

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur retur og et gebyr pålydende kr 200,- til Fiberoptisk Lys Calco AS for behandling av saken.

Før ordren er pakket/sendt

Kontakt vår salgsavdeling på telefon 37 51 35 10 eller mail: post@fiberoptisk.no og be om at hele ordren eller deler av den slettes. Dersom en av disse instanser bekrefter at ordren er slettet, da har du angret. For din egen del kan det være lurt å beholde kopi av e-post og informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i minst 14 dager.

Etter at pakken er sendt eller hentet:

Under er det noen eksempler på fremgangsmåter du kan benytte.

Hent pakken snarest mulig. Fyll ut angrefristskjema og send oss på mail til post@fiberoptisk.no Du vil motta en mail som bekrefter at kjøpet / varen er innenfor kriteriene for angrerett. Du vil få tilsendt et returnummerskriv og denne bekreftelsen legges i pakken som skal returneres. Ditt tilgodehavende minus frakt kr.149.-, + ( mva ) vil bli oversendt din konto etter at vi har mottatt og behandlet «angrepakken».

Disse punktene krever en aktiv handling fra deg (husk 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven §11), på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med andre ord slik at vi kan behandle saken på en rask og smertefri måte for alle parter iht. angrerettloven. Angrefristskjema fylles ut og sendes post@fiberoptisk.no for godkjenning og returnummer. Vi sender deg en returetikett som du setter på returpakken. Pakken leverer du på det utleveringsstedet hvor du hentet pakken. Når returen er sjekket og kontrollert av oss vil beløp minus frakt bli refundert din konto.


Retur

Retur

Fiberoptisk Lys Calco AS kan i visse tilfeller akseptere 30 dagers retur, men all retur skal godkjennes av Fiberoptisk Lys Calco AS

All retur skal ha et returnummer (RMA) og avtales på mail til post@fiberoptisk.no eller telefon 37 15 35 10 Ikke avtalt retur vil bli avvist.

Du vil få tilsendt en returetikett som settes på pakke og leveres nærmeste utleveringssted.

Retur godtas kun når varen er uåpnet og i original forpakning.

Ikke lagerførte artikler kan ikke returneres.

Sensitive artikler som er pakket i skjermet emballasje kan kun returneres ubrutt.

Kreditering skjer etter et fradrag på 50% av fakturert beløp eller minimum kr. 100.-

Kunde belastes med returfrakt

Retur skjer for kjøpers regning og risiko.

Ved behov for service eller reparasjon av vare innkjøpt hos Fiberoptisk Lys Calco AS, skal det alltid tas kontakt med kundeservice før varen returneres. Ved garantikrav skal alltid faktura/kvittering legges fram.

Avvik fra tekniske data

Vi tar forbehold for avvik i mål eller utseende fra www.fiberoptisk.no spesifikasjoner. Avvikene er som regel ubetydelige og forårsakes av de raske tekniske fremskrittene i bransjen. 

Betingelser private

For private gjelder forbrukerkjøpsloven

Les nøye igjennom informasjon om angrerett.

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser. Det blir derfor sendt ut informasjon om angrerettloven via e-post ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende. Vi anbefaler å vise god omsorg for originalemballasjen / salgsforpakning hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jfr Angrerettloven § 6, punkt e)

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt A)

Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jfr. Angrerettloven § 15 første ledd).

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur retur og et gebyr pålydende kr 200,- til Fiberoptisk Lys Calco AS for behandling av saken.

Fiberoptisk Lys Calco AS

Vi designer og produserer fiberoptiske anlegg i Risør og har et stort utvalg av LED og fiberoptisk belysning. Med over 30 års erfaring i lysbransjen har vi kompetansen til å hjelpe deg med store og små prosjekter.


Besøksadresse

Akland 35

4950, Risør

Om oss

Vi designer og produserer fiberoptiske anlegg i Risør og har et stort utvalg av LED og fiberoptisk belysning. Med over 30 års erfaring i lysbransjen har vi kompetansen til å hjelpe deg med store og små prosjekter.

Åpningstider

Mandag: 08:00 – 16:00

Tirsdag: 08:00 – 16:00

Onsdag: 08:00 – 16:00

Torsdag: 08:00 – 16:00

Fredag: 08:00 – 16:00


Kontakt oss


Akland 35, 4950 Risør